Nyheder

mor går tur med sit dreng

Nyhed

Angst, depression og ADHD i stigning blandt unge

Det står skidt til med unges mentale sundhed ifølge stor dansk undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen – Danskernes Sundhedsprofil. Andelen, der scorer lavt på den mentale helbredsskala, er steget i alle aldersgrupper, men især blandt unge har der været en kraftig forværring de sidste fem år. Nu viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at blandt de 18-25 årige er det særligt ADHD, angst og depression der er i stigning, og det kan også påvirke forældrenes arbejdsmarkedstilknytning.

Nyhed

Man er hele tiden i alarmberedskab

Mange pårørende til unge med psykisk mistrivsel risikerer selv at blive ramt af depression, angst og stress, hjertekarsygdomme, søvnproblemer, smerter og indre uro. Læs udpluk fra interviews med fire fagfolk, som blandt andet fortæller om det pres, der ligger på forældrene. Interviewene er anonymiseret.

Pårørende og søn

Nyhed

Nyhedsbrev med tips og gode råd til pårørende og virksomheder

Mange forældre til unge med psykiske problemer oplever, at det kan være svært at fortælle deres chef om de udfordringer, de står med, når de både skal støtte den unge og passe deres arbejde. Det kan ende med, at de selv får stress, må sygemeldes eller mister deres job. Men hvordan kan det forebygges? Få gode råd, viden og værktøjer via Pårørende på job's nyhedsbrev.

Nyhed

Community for pårørende på arbejdsmarkedet

Det kan være en ensom affære på den ene side at skulle få et familieliv med en psykisk udfordret teenager til at fungere og på den anden side gå på arbejde, som man plejer. Pårørende på job har etableret et community på Facebook, hvor man kan møde andre i samme situation.


JA TAK jeg vil gerne modtage
Pårørende på Job's nyhedsbrev

Pårørende til barn / ung Pårørende til andre Virksomhed