Nyheder

Foto fra stressforskningskonferencen 2023

Nyhed

13 timers data i hus i forskningsprojekt om pårørende på arbejdsmarkedet

Der var stor interesse for forskningsprojekt om pårørende på arbejdsmarkedet på årets stressforskningskonference i København. Projektet har nu fået adgang til en kæmpe mængde data, som skal være med til at kaste lys over, hvilken betydning sygdom i familien har for pårørendes arbejdssituation og helbred.

tre mennesker sidder om et mødebord

Ny kampagne

Ny kampagne for HR og ledere om pårørende på arbejdspladsen

Erhvervsaktive pårørende til et psykisk eller fysisk sygt familiemedlem risikerer selv at få mentale helbredsproblemer, hvis ikke de får den nødvendige støtte og opbakning. Nu sætter ny kampagne fokus på at hjælpe virksomhedsledere og HR med at håndtere den stigende gruppe af medarbejdere, som både skal passe deres arbejde og støtte et sygt familiemedlem. Kampagnen er støttet af Velliv Foreningen.

Nyhed

Fokus på forældre til børn og unge med psykiske udfordringer i nyt projekt

Hvordan påvirker det forældrenes helbred og jobsituation, når deres barn eller unge ikke trives psykisk? Og hvordan kan man forebygge, at forældrene selv får stress, må sygemeldes eller mister deres job? Det har siden starten af 2020 været fokus for projektet Pårørende på Job. Nu skal et nyt forskningsprojekt, som er støttet af TrygFonden, undersøge de langsigtede konsekvenser for forældrenes sundhed og jobsituation.

Zarah Høst, pårørendepsykolog

Gode råd fra pårørendepsykolog

Tænk forebyggende som arbejdsgiver og pårørende

Det er vigtigt, at man som pårørende gør det, der er forebyggende for en selv. Det betyder, at de situationer man tænker kan blive belastende i længden, skal man allerede justere på nu. Det gælder i arbejdslivet såvel som i privatlivet, fortæller pårørendepsykolog Zarah Høst.

Foto: Johan Høy Jensen

International konference

Pårørende på job var emne på stor international konference

Hvilke langsigtede konsekvenser for sundhed og jobsituation er der for forældre til børn og unge med psykisk mistrivsel, når de både skal passe børn og job? Et nyt forskningsprojekt om emnet er netop blevet præsenteret på verdens største arbejdsmedicinske konference. Det bekræftede hvor aktuel problematikken er. Projektet er støttet af Trygfonden.

Foto: mand snakker i telefon

Resultater fra brugerundersøgelse

Gode råd, vejledning og viden om rettigheder

Hvilke rettigheder har jeg som pårørende? Kan arbejdspladsen hjælpe, og hvordan tager jeg snakken med kolleger og leder? Det er nogle af de emner, pårørende gerne vil have mere viden om. Det viser ny brugerundersøgelse.

mor og dreng går tur

Nyhed

Vi har skabt et samfund der ikke egner sig til mennesker

Der er flere og flere unge, som ikke trives psykisk. Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge mennesker i stigende grad får blandt andet angst, depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Men er det de unge, der er blevet mere sårbare, er der noget galt med de systemer, der danner rammen om de unges opvækst, skyldes det deres brug af sociale medier – eller er det noget helt andet? Vi har talt med to ungdomsforskere, som kommer med deres bud.

Ung dreng kigger ud over havet

Nyhed

Angst, depression og ADHD i stigning blandt unge

Det står skidt til med unges mentale sundhed ifølge stor dansk undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen – Danskernes Sundhedsprofil. Andelen, der scorer lavt på den mentale helbredsskala, er steget i alle aldersgrupper, men især blandt unge har der været en kraftig forværring de sidste fem år. Nu viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at blandt de 18-25 årige er det særligt ADHD, angst og depression der er i stigning, og det kan også påvirke forældrenes arbejdsmarkedstilknytning.

Nyhed

Man er hele tiden i alarmberedskab

Mange pårørende til unge med psykisk mistrivsel risikerer selv at blive ramt af depression, angst og stress, hjertekarsygdomme, søvnproblemer, smerter og indre uro. Læs udpluk fra interviews med fire fagfolk, som blandt andet fortæller om det pres, der ligger på forældrene. Interviewene er anonymiseret.

tre mennesker sidder om et mødebord

Nyhed

Nyhedsbrev med tips og gode råd til pårørende og virksomheder

Mange forældre til unge med psykiske problemer oplever, at det kan være svært at fortælle deres chef om de udfordringer, de står med, når de både skal støtte den unge og passe deres arbejde. Det kan ende med, at de selv får stress, må sygemeldes eller mister deres job. Men hvordan kan det forebygges? Få gode råd, viden og værktøjer via Pårørende på job's nyhedsbrev.

Nyhed

Community for pårørende på arbejdsmarkedet

Det kan være en ensom affære på den ene side at skulle få et familieliv med en psykisk udfordret teenager til at fungere og på den anden side gå på arbejde, som man plejer. Pårørende på job har etableret et community på Facebook, hvor man kan møde andre i samme situation.


JA TAK jeg vil gerne modtage
Pårørende på Job's nyhedsbrev

Pårørende til barn / ung Pårørende til andre Virksomhed