Nyheder

Foto: mand snakker i telefon

Resultater fra brugerundersøgelse

Gode råd, vejledning og viden om rettigheder

Hvilke rettigheder har jeg som pårørende? Kan arbejdspladsen hjælpe, og hvordan tager jeg snakken med kolleger og leder? Det er nogle af de emner, pårørende gerne vil have mere viden om. Det viser ny brugerundersøgelse.

Nyhed

Fokus på forældre til børn og unge med psykiske udfordringer i nyt projekt

Hvordan påvirker det forældrenes helbred og jobsituation, når deres barn eller unge ikke trives psykisk? Og hvordan kan man forebygge, at forældrene selv får stress, må sygemeldes eller mister deres job? Det har siden starten af 2020 været fokus for projektet Pårørende på Job. Nu skal et nyt forskningsprojekt, som er støttet af TrygFonden, undersøge de langsigtede konsekvenser for forældrenes sundhed og jobsituation.

Det kan være en stor belastning at være forældre til et barn eller ung, der ikke trives psykisk. Det gælder både socialt, økonomisk, psykisk og arbejdsmæssigt.

Selv om børnene er store, kan de have svært ved at overskue skolegang, lektier, fritidsjob og det sociale liv med andre unge, hvis de fx har angst, er depressive eller har en spiseforstyrrelse. Det betyder, at forældrene ofte skal støtte den unge og bl.a. gå med til behandlinger og møder med sundhedssystemet, hvor forældrene i mange tilfælde bliver opfordret til at være en aktiv del af behandlingen. Og forældrene føler, de skal være tilgængelige, hvis deres barn pludselig får et angstanfald eller på anden måde har brug for akut hjælp.

Når de så samtidig skal passe et arbejde, vil der ifølge flere undersøgelser være risiko for, at de selv går ned med flaget, får stress, må sygemeldes eller mister deres job. Familielivet er ofte præget af uforudsigelighed, dårlig samvittighed samt frygt for, at det aldrig vil blive bedre, eller at den unge tager sit eget liv.

Så hvordan kan familieliv og arbejdsliv forenes i den situation, hvor udbredt er problemet egentlig, og hvilke langsigtede konsekvenser kan det have? Det skal et nyt forskningsprojekt nu undersøge.

Forskningsprojektet bygger videre på kommunikationsindsatsen ”Pårørende på Job”, som har kørt i 2020-2022, støttet af Velliv Foreningen. Det har haft fokus på at hjælpe både forældre og virksomheder med at forebygge stress og sygemeldinger som følge af de belastninger, situationen kan medføre.

- Vi interviewede en række pårørende, ledere og fagpersoner, fortæller projektleder og initiativtager Hannah Maimin Weil.

- Vi fandt, at der var helt tydelige belastningsmønstre blandt de pårørende, vi interviewede, og virksomhederne, der deltog, havde alle fokus på, at det var en problemstilling, som man som virksomhed var nødt til at tage alvorligt. Derfor er det virkelig interessant for os at undersøge i det nye forskningsprojekt, om vores resultater vil kunne genfindes, når vi ser på en større gruppe af pårørende til de psykisk belastede unge. Hos dem, vi talte med, var det helt gennemgående, at de var belastede både socialt, psykisk, økonomisk og arbejdsmæssigt, fortæller hun.

Rådvilde arbejdsgivere

Johan Høy Jensen, som er postdoc, psykolog og ph.d. ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, siger om baggrunden for det nye forskningsprojekt, som han er projektleder for:

- Mentale helbredsproblemer er stigende blandt børn og unge. Det er ikke alene belastende for det enkelte barn, som rammes, men for hele familien. Forskning peger på, at det kan have store konsekvenser for både helbred og job, når man skal passe sit arbejde og samtidig må drage omsorg for et barn eller en ung med psykisk sygdom, fortæller han.

- I et nyt forskningsprojekt vil vi undersøge betydningen af disse konsekvenser. Det er vores erfaring, at nogle arbejdsgivere er rådvilde, når det kommer til at håndtere medarbejdere med pårørendeansvar – fx i forbindelse med fravær, siger Johan Høy Jensen og fortsætter:

- Vi håber, at bedre viden på området vil kunne styrke mulighederne for at forebygge stress og sygefravær. Håndtering af mentale belastninger hos pårørende med psykisk udfordrede børn og unge er noget af det, som vi vil gå videre med i projektets næste faser.

Forskningsprojektet Pårørende på Job fase II er støttet af TrygFonden og går i gang i januar 2023.

Læs mere om Pårørende på Job på ppjob.dk, hvor du kan læse mere og tilmelde dig et nyhedsbrev. Besøg også Pårørende på job på Facebook og LinkedIn.

Kontaktpersoner:

Johan Høy Jensen: Joje0004@regionh.dk
Hannah Maimin Weil: hmw@sundhedogkommunikation.dk. Tlf.: 40144268

Om forskningsprojektet om pårørende til unge og deres jobsituation

Projektet omfatter et landsdækkende dansk registerstudie og en systematisk litteraturgennemgang. Registerstudiet skal afdække omfanget og identificere risikofaktorer for negative helbreds- og arbejdsmæssige konsekvenser hos pårørende til børn og unge med psykisk sygdom. I tillæg undersøges, om bestemte faggrupper og faktorer i det psykiske arbejdsmiljø har betydning for de belyste konsekvenser.

Litteraturgennemgangen skal kortlægge viden om interventionsstudier og dialogværktøjer til forbedring af balancen mellem arbejde og privatliv for pårørende på job. Resultaterne fra de to delstudier vil danne grundlag for projektets fase III, som skal afprøve en intervention målrettet pårørende på job.

mor og dreng går tur

Nyhed

Vi har skabt et samfund der ikke egner sig til mennesker

Der er flere og flere unge, som ikke trives psykisk. Den ene undersøgelse efter den anden viser, at unge mennesker i stigende grad får blandt andet angst, depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Men er det de unge, der er blevet mere sårbare, er der noget galt med de systemer, der danner rammen om de unges opvækst, skyldes det deres brug af sociale medier – eller er det noget helt andet? Vi har talt med to ungdomsforskere, som kommer med deres bud.

Ung dreng kigger ud over havet

Nyhed

Angst, depression og ADHD i stigning blandt unge

Det står skidt til med unges mentale sundhed ifølge stor dansk undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen – Danskernes Sundhedsprofil. Andelen, der scorer lavt på den mentale helbredsskala, er steget i alle aldersgrupper, men især blandt unge har der været en kraftig forværring de sidste fem år. Nu viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at blandt de 18-25 årige er det særligt ADHD, angst og depression der er i stigning, og det kan også påvirke forældrenes arbejdsmarkedstilknytning.

Nyhed

Man er hele tiden i alarmberedskab

Mange pårørende til unge med psykisk mistrivsel risikerer selv at blive ramt af depression, angst og stress, hjertekarsygdomme, søvnproblemer, smerter og indre uro. Læs udpluk fra interviews med fire fagfolk, som blandt andet fortæller om det pres, der ligger på forældrene. Interviewene er anonymiseret.

tre mennesker sidder om et mødebord

Nyhed

Nyhedsbrev med tips og gode råd til pårørende og virksomheder

Mange forældre til unge med psykiske problemer oplever, at det kan være svært at fortælle deres chef om de udfordringer, de står med, når de både skal støtte den unge og passe deres arbejde. Det kan ende med, at de selv får stress, må sygemeldes eller mister deres job. Men hvordan kan det forebygges? Få gode råd, viden og værktøjer via Pårørende på job's nyhedsbrev.

Nyhed

Community for pårørende på arbejdsmarkedet

Det kan være en ensom affære på den ene side at skulle få et familieliv med en psykisk udfordret teenager til at fungere og på den anden side gå på arbejde, som man plejer. Pårørende på job har etableret et community på Facebook, hvor man kan møde andre i samme situation.


JA TAK jeg vil gerne modtage
Pårørende på Job's nyhedsbrev

Pårørende til barn / ung Pårørende til andre Virksomhed