Om Pårørende på Job

Forebyg mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladserne

Pårørende til syge familiemedlemmer, fx forældre til unge, som har svært ved at klare sig selv på grund af psykisk mistrivsel, vil ofte selv blive ramt af stress og må melde sig syge på jobbet. Videncenter for Pårørende på Job sætter fokus på problemstillingen og giver arbejdspladserne viden og gode råd til at støtte medarbejdere med pårørendeansvar

Flere og flere unge mennesker har svære udfordringer med stress, angst, depression, spiseforstyrrelser, OCD mm. Samlet set er antallet af unge, der er diagnosticeret alene inden for det psykiatriske sundhedssystem mere end fordoblet de sidste ti år. Dermed vil også flere og flere forældre være udfordret på arbejdspladserne, da de både skal passe deres job og støtte/hjælpe deres unge. Det er et stort – og ofte langvarigt – krydspres, som kan føre til mentale sundhedsproblemer som fx stress og depression med risiko for sygemelding.

Men det gælder ikke kun forældre til børn og unge. Også pårørende til andre syge familiemedlemmer kan for en kortere eller længere periode være udfordret på arbejdspladsen. Så hvad gør man som virksomhed, som på den ene side gerne vil støtte medarbejdere, der er pårørende til unge med psykiske udfordringer, og på den anden side har brug for, at opgaverne bliver løst?

 

Videncenter for Pårørende på Job har til formål at sætte fokus på og udbrede viden om en tabuiseret problemstilling, som kan resultere i mentale sundhedsudfordringer for de pårørende, stress og sygefravær.

Videncentret er også for virksomheder og fagfolk, som måske kan hjælpe med gode råd og brugbare erfaringer. Formålet er sætte fokus på en tabuiseret problemstilling, som kan have enorme konsekvenser for både medarbejdere og arbejdspladser.

Her kan både pårørende og virksomheder finde viden og værktøjer, som kan være med til at forebygge, at man som pårørende selv får mentale sundhedsudfordringer, må sygemeldes eller mister deres arbejde.

Arbejdsliv ændrede sig radikalt

Initiativtager til projektet er Hannah Maimin Weil, som selv er mor til en datter, der pludselig væltede i 3.g med svær angst og depression. Datteren har det heldigvis godt i dag, men det tog flere år, og situationen var en kæmpe belastning for familien. Det gik ud over både familieliv og socialt liv, og arbejdslivet ændrede sig radikalt for begge forældre.

Tilbud til pårørende og arbejdspladser

Jeg fandt ud af, at mange andre stod i samme situation. Krydspresset mellem arbejdsliv og familieliv viste sig at være et udbredt problem for forældre til unge med udfordringer.

Derfor tog jeg sammen med med to forskere fra konsulent- og forskningshuset TeamArbejdsliv initiativ til dette projekt. Vi har blandt andet interviewet en række forældre, fagfolk og virksomheder og udarbejdet et samtaleværktøj til pårørende og deres arbejdspladser. Så vi i fællesskab kan blive bedre til at håndtere situationen, før det ender galt og det fx bliver nødvendigt at gribe til en sygemelding eller en deltidssygemelding. Husk, at det kan ske for alle, siger hun

Vi kan se, at både pårørende til psykisk syge unge og virksomheder bakker op om projektet. Vi har en side og en gruppe på facebook, hvor særligt forældre til de unge deler deres viden og erfaringer og fortæller, hvordan de fik styr på situationen på arbejdspladsen – og kommer med forslag til, hvordan man kan skabe balance mellem familie- og arbejdsliv, når det virkelig brænder på.

Værktøjer