13 timers data i hus i forskningsprojekt om pårørende på arbejdsmarkedet

Foto fra stressforskningskonferencen 2023

Der var stor interesse for forskningsprojekt om pårørende på arbejdsmarkedet på årets stressforskningskonference i København. Projektet har nu fået adgang til en kæmpe mængde data, som skal være med til at kaste lys over, hvilken betydning sygdom i familien har for pårørendes arbejdssituation og helbred.

– Vi har fået adgang til en masse oplysninger om bl.a. beskæftigelse og helbred på 4,4 mio. forældre og børn i perioden fra 2000 til 2008, fortæller Johan Høy Jensen, som er projektleder på forskningsprojektet Pårørende på Job (støttet af Trygfonden) og partner i Team Arbejdsliv.

– Det tog 13 timer at kopiere over i projektmappen, så det er immervæk noget af en slat, vi skal i gang med at analysere.

Forskningsprojektet Pårørende på Job er fase 2 af Pårørende på Job-indsatsen, som har været i gang siden 2020. Den gang var det VellivForeningen, som støttede indsatsen. Forskningsprojektet omfatter et landsdækkende dansk registerstudie og en systematisk litteraturgennemgang. Registerstudiet skal afdække omfanget og identificere risikofaktorer for negative helbreds- og arbejdsmæssige konsekvenser hos pårørende til børn og unge med psykisk sygdom. Desuden bliver det undersøgt, om bestemte faggrupper og faktorer i det psykiske arbejdsmiljø har betydning for konsekvenserne.

Nu har Johan Høy Jensen sammen med projektgruppen fået adgang til data fra Danmarks Statistik.

– Der er tale om afidentificerede data, som tilgås via en sikret platform hos Danmarks Statistik. Data er baseret på udtræk fra en række nationale registre, som bliver indsamlet, når man er i kontakt med det offentlige i Danmark.

Sygdoms betydning for familie og jobliv
Johan Høy Jensen forventer at få indsigt i forskellige aspekter af det at være pårørende, som samlet set skal kunne danne baggrund for de videre analyser:

– Hvert register indeholder oplysninger om forskellige ting, fx beskæftigelse, indløsning af
receptpligtig medicin, bolig- og familieforhold. Men det er altså, når vi samkører disse registre over længere tid, vi kan analysere, hvilken betydning sygdom i familien har for en række forhold.

Hvornår forventer du, at I har de første resultater?

– Projektet gik i gang i januar 2023. Jeg forventer, vi har de første resultater inden sommeren
2024. Resultaterne skal dog vurderes af fagfæller og gennemgå en såkaldt peer-review proces, inden vi kan kommunikere dem ud i offentligheden.

Intervention til at minimer negative konsekvenser
Der var både stor interesse og opbaknings til projektet blandt tilhørerne på stressforskningskonferencen, der fandt sted i starten af november på Panum i København.

Under den mundtlige præstation af registerstudiet havde tilhørerne spørgsmål og forslag til at bedre studiedesignet og analysemetoden, og i pausen gik spørgsmålene mere på den overordnede problematik og de videre faser i projektet med at udvikle en intervention til at minimere negative konsekvenser hos pårørende på job, fortæller Johan Høy Jensen.

Kontaktpersoner
Johan Høy Jensen: jhj@teamarbejdsliv.dk
Hannah Maimin Weil: hmw@sundhedogkommunikation.dk. Tlf.: 40144268

Om forskningsprojektet om pårørende til unge og deres jobsituation

Projektet omfatter et landsdækkende dansk registerstudie og en systematisk litteraturgennemgang. Registerstudiet skal afdække omfanget og identificere risikofaktorer for negative helbreds- og arbejdsmæssige konsekvenser hos pårørende til børn og unge med psykisk sygdom. I tillæg undersøges, om bestemte faggrupper og faktorer i det psykiske arbejdsmiljø har betydning for de belyste konsekvenser.

Litteraturgennemgangen skal kortlægge viden om interventionsstudier og dialogværktøjer til forbedring af balancen mellem arbejde og privatliv for pårørende på job. Resultaterne fra de to delstudier vil danne grundlag for projektets fase III, som skal afprøve en intervention målrettet pårørende på job.

Læs mere om forskningsprojektet her