Pårørende på job var emne på stor international konference

Foto: Johan Høy Jensen

Hvilke langsigtede konsekvenser for sundhed og jobsituation er der for forældre til børn og unge med psykisk mistrivsel, når de både skal passe børn og job? Et nyt forskningsprojekt om emnet er netop blevet præsenteret på verdens største arbejdsmedicinske konference. Det bekræftede hvor aktuel problematikken er. Projektet er støttet af Trygfonden.

Mentale helbredsproblemer er stigende blandt børn og unge. Det er ikke alene belastende for det enkelte barn, som rammes, men for hele familien. Forskning peger på, at det kan have store konsekvenser for både helbred og job, når man skal passe sit arbejde og samtidig må drage omsorg for et barn eller en ung med psykisk sygdom

I et nyt forskningsprojekt undersøges betydningen af disse konsekvenser. Erfaring viser, at flere arbejdsgivere er rådvilde, når det kommer til at håndtere medarbejdere med pårørendeansvar – fx i forbindelse med fravær, siger Johan Høy Jensen, der er postdoc, psykolog og ph.d. ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og projektleder for det nye forskningsprojekt.
– Jeg har netop præsenteret forskningsprojektet ved verdens største arbejdsmedicinske konference, som blev afholdt i Mumbai, og ved årsmødet for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin.

En aktuel problemstilling også i andre lande
Både konference og årsmøde bekræftede Johan Høy Jensen i, hvor aktuel en problemstilling det er også internationalt.
– Jeg blev overrasket over, hvor mange af konferencedeltagerne, som kunne genkende flere af de belastninger, som kan være forbundet med at være pårørende på job. Enten i det daglige arbejde med patienter – men også kender de nogen, som er pårørende. Problematikken er i den grad aktuel, og der er brug for mere sikker viden om, hvordan vi kan minimere negative konsekvenser blandt pårørende på job, fortæller han.

Deltagerne på konferencen var primært arbejdsmedicinere fra hele verden. Arbejdsmedicinere beskæftiger sig med krydsfeltet mellem arbejde og helbred.

– De rådgiver om det sunde arbejdsmiljø og udreder og behandler patienter med arbejdsrelateret stress. Derfor er arbejdsmedicinerne en vigtig målgruppe at nå ud til for at gøre opmærksom på problematikken, siger Johan Høy Jensen.

Læs mere om projektet her