Resultater fra brugerundersøgelse

Gode råd, vejledning og viden om rettigheder

Hvilke rettigheder har jeg som pårørende? Kan arbejdspladsen hjælpe, og hvordan tager jeg snakken med kolleger og leder? Det er nogle af de emner, pårørende gerne vil have mere viden om. Det viser ny brugerundersøgelse.

”Jeg føler mig mindre alene. Det giver mig et rum, hvor der er en anden forståelse for den situation, som jeg står i”.

”Mere forskning, statistik og viden om lovgivning”.

”Konkrete gode råd om, hvad man kan sige til sin arbejdsgiver.”

Det er nogle af de svar, vi har modtaget fra de ca. 100 respondenter, som har besvaret Pårørende på Jobs seneste brugerundersøgelse.

Pårørende på job er en forsknings- og kommunikationsindsats, som startede i 2020. Formålet med indsatsen er at få sat fokus på den situation, man står i som pårørende til et barn eller en ung med psykiske udfordringer, når man samtidig skal passe et job. Nu har vi spurgt vores brugere, hvad de indtil videre har kunnet bruge indsatsen til. Svarene har givet et blik ind i, hvad man som pårørende har brug for mere viden om og mere fokus på.

Gode råd og værktøjer

Flere af respondenterne følger Pårørende på job for at holde sig opdateret om emnet og for at få gode råd og værktøjer til at håndtere situationen på arbejdspladsen.

Særligt Facebook-gruppen for pårørende giver flere af respondenterne en følelse af ikke at være alene, og mange oplever, at de bliver mødt med forståelse for den situation, de sidder i, og hvor de kan udveksle erfaringer med andre, som står i den samme situation som dem selv.

Hvordan kan indsatsen blive bedre?

Flere efterspørger endnu mere viden særligt om rettigheder, konkrete værktøjer og erfaringsudveksling fra andre i, hvordan de håndterer deres situation på arbejdspladsen. En pårørende skriver:

– Mere forskning, statistik og viden om lovgivning mv., da man som pårørende i forvejen skal have ”den lille socialrådgiver-uddannelse”.

Andre efterspørger konkrete gode råd til, hvad man kan sige til sin arbejdsgiver, og hvad man kan forvente af sin arbejdsplads. Flere efterlyser også endnu større opmærksomhed omkring udfordringerne som pårørende i job, og at det sættes på dagsordenen på lige linje som stress.

Har du nogen spørgsmål eller kommentarer til indsatsen, er du meget velkommen til at skrive til:

hmw@sundhedogkommunikation.dk – Telefon: +45 40144268


Følg Pårørende på Job på Facebook

Projekt Pårørende på Job har oprettet en lukket Facebook-gruppe for forældre til psykisk sårbare unge.
Vi har også en Facebook-side, hvor du som arbejdsplads eller pårørende kan få viden og gode råd.

Gå til Facebook side