Artiklen fra 'Sundhedsplejersken'

Forældre til børn og unge med psykiske udfordringer har brug for støtte på jobbet

Mange forældre til børn og unge, som ikke trives psykisk, oplever, at det kan være svært at fortælle deres arbejdsplads om de udfordringer, de står med, når de skal støtte barnet og passe deres arbejde samtidig. Det kan ende med, at de selv bliver ramt af depression, angst, stress, hjertekarsygdomme eller søvnproblemer. Men kan det forebygges og hvordan?

Artikel i sundhedsplejersken – læs artiklen her 


Følg Pårørende på Job på Facebook

Projekt Pårørende på Job har oprettet en lukket Facebook-gruppe for forældre til psykisk sårbare unge.
Vi har også en Facebook-side, hvor du som arbejdsplads eller pårørende kan få viden og gode råd.

Gå til Facebook side