Ny kampagne for HR og ledere om pårørende på arbejdspladsen

tre mennesker sidder om et mødebord

Erhvervsaktive pårørende til et psykisk eller fysisk sygt familiemedlem risikerer selv at få mentale helbredsproblemer, hvis ikke de får den nødvendige støtte og opbakning. Nu sætter ny kampagne fokus på at hjælpe virksomhedsledere og HR med at håndtere den stigende gruppe af medarbejdere, som både skal passe deres arbejde og støtte et sygt familiemedlem. Kampagnen er støttet af Velliv Foreningen.

Mere end 20 pct. af Danmarks befolkning er erhvervsaktive pårørende til et psykisk eller fysisk sygt familiemedlem (KMD, 2018). Denne gruppe er i risiko for selv at få stress, angst eller andre mentale sundhedsproblemer, fordi deres liv kan være præget af arbejdsmæssige, logistiske, sociale og psykiske belastninger som følge af deres dobbeltrolle som ‘informal caregiver’ for den syge og ansat på en arbejdsplads.

– Det er en utroligt belastende situation at stå i som pårørende, og det er en svær situation at håndtere for en virksomhed, fortæller Hannah Maimin Weil, som sammen med et hold forskere fra TeamArbejdsliv er initiativtager til hele ’Pårørende på job’-indsatsen, der startede i 2020.

Forebyggende indsats
– Da jeg fik ideen til Pårørende på job, havde min familie selv lige været igennem et rigtig svært forløb, hvor jeg var nødt til at sygemelde mig i en længere periode pga. stress. Dengang handlede det om overhovedet at få sat fokus på en problemstilling, som viste sig at være både tabuiseret og overset. Desuden at undersøge, hvad der lå af forskningsbaseret viden om pårørende på arbejdsmarkedet.

I dag ved vi, at der er brug for meget mere viden, større bevågenhed og hjælp til både virksomheder og de pårørende. 17 pct. af erhvervsaktive pårørende er, ifølge en undersøgelse fra 2017 , i risiko for at forlade arbejdsmarkedet pga. deres ansvar og opgaver som pårørende til en syg. Vi har, siden vi startede, fået henvendelser fra flere virksomheder, som efterspørger uddannelse af ledere og HR, så de bliver bedre i stand til at støtte medarbejderne og forebygge sygemeldinger, siger Hannah Maimin Weil.

Nu har VellivForeningen givet støtte til kampagnen ’Forebyggende indsats for pårørende på arbejdsmarkedet’, som har til formål at hjælpe HR og ledere i små og mellemstore virksomheder med at forebygge mentale sundhedsudfordringer hos medarbejdere, der har fysisk eller psykisk sygdom i den nære familie.

Viden og værktøjer til virksomhederne
Kampagnen skal levere viden og værktøjer til, at ledere og HR kan få øje på medarbejderne, forstå den situation, de står i og ruste dem til tage den svære samtale. Målet er bl.a. at ledere og HR får givet deres ansatte den støtte og evt. tilpasning i arbejde og opgaver, der skal til, for at de ikke udvikler alvorlige, mentale sundhedsudfordringer, som kan ende i en sygemelding.

– Formålet er endvidere på samfundsplan at styrke opmærksomheden på pårørendes situation på arbejdspladserne. Det vil være med til at løfte virksomhedernes fokus på, at en trivselspolitik og konkrete kompetencer hos ledere og HR er en gevinst både for den enkelte medarbejder og virksomheden selv, fortæller Hannah Maimin Weil.

Kampagnen kører fra efteråret 2023 – januar 2025 og gennemføres i et samarbejde mellem Pårørende på Job, kommunikationsbureauet Primetime, forsknings- og konsulentvirksomheden TeamArbejdsliv og ARON – Center for bæredygtigt arbejdsliv.

Om kampagnen Forebyggende indsats for pårørende på arbejdsmarkedet

Kampagnen henvender sig til ledere og HR-medarbejdere i SMV’erne med fokus på virksomheder med mellem 5 og 500 ansatte (i flg. Danmarks Statistik ca. 40.350). Kampagnen skal give denne målgruppe viden og konkrete værktøjer til at skabe rammer, der kan forebygge, at medarbejdere med fysisk eller psykisk syge familiemedlemmer rammes af stress, depression eller andre mentale udfordringer og må melde sig syge, fordi arbejds- og privatliv ikke kan hænge sammen. Kampagnen er støttet af Velliv Foreningen.