Hvad er en pårørendepolitik – og hvorfor skal I have en?

Det kan være en god ide at udarbejde en pårørendepolitik som en del af personalepolitikken. Den udstikker rammerne for værdier, ansvarlighed og praktiske indsatser i lige netop jeres virksomhed, og den fungerer som et sæt spilleregler for medarbejdere og ledere. At få en pårørendepolitik kan godt være et mål i sig selv. Men udviklingen af en politik kan også være det centrale omdrejningspunkt for en bredere, fælles indsats for at få sat fokus på en ofte skjult og tabuiseret problemstilling, forebygge stress, og styrke det gode kollegaskab.

En politik for pårørende vejleder ledere, medarbejdere og tillidsvalgte om deres roller og ansvar i arbejdet med at hjælpe ansatte, som for en kortere eller længere periode har særlige udfordringer med sygdom i familien.

Det kan være forældre til børn eller unge med psykiske udfordringer som fx skolevægring, angst, depression eller spiseforstyrrelse, eller det kan være pårørende til ægtefæller med kræft eller til forældre med demens. Hvis man som leder ikke kender virksomhedens politik og kultur på området, risikerer man, at de pågældende medarbejdere ikke får den hjælp, de har brug for og ender med at blive så belastede, at de ikke kan passe deres arbejde og må melde sig syge. Og det kan være dyrt for virksomheden.

Forslag til indhold i pårørendepolitikken:
Det er en vigtig og følsom opgave at udarbejde en politik, der adresserer medarbejdere, der er pårørende til nære familiemedlemmer med psykiske eller fysiske problemer eller sygdomme. Her er 10 punkter, I kan overveje at inkludere i jeres politik:

1. Fleksibel tilpasning af arbejdsopgaver/skema/tid og hjemmearbejde hvis muligt
Tilbyd muligheden for fleksible arbejdstider og hjemmearbejde for at imødekomme behovene hos de pågældende medarbejdere.

Det kan også være aflastning i opgaveløsningen for en periode, hvor man får hjælp til at udføre nogle af sine opgaver. Dette gælder også, hvis man fx er mellemleder og er ustabil i sit fremmøde. Her kan man enten oprette en delt stilling eller sætte en anden person ind for en periode. Dette kan hjælpe med at balancere arbejds- og familieliv, håndtere uforudsete situationer og sikre opgaveløsningen i virksomheden.
Overvej at etablere støtteordninger, såsom rådgivning eller terapi, som medarbejdere kan benytte sig af, hvis de har behov for at tale om de udfordringer, de står over for som pårørende.
Opret retningslinjer for fleksible fraværsordninger, herunder muligheden for at tage ekstra ferie eller fridage for at pleje eller støtte deres pårørende i perioder med akut behov. Beskriv muligheder for at gå på orlov eller deltid for en periode.

Sikre, at der er en åben kommunikationskanal, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at dele deres behov og udfordringer. Det er også vigtigt at understrege fortroligheden og respekten for medarbejderens privatliv.

Få et overblik over støttemuligheder på og uden for arbejdspladsen. På arbejdspladsen kan det være HR-fagfolk, kollegastøttenetværk, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Uden for arbejdspladsen kan det være støttegrupper, patientforeninger med pårørenderådgivning, kommuner med pårørenderådgivere mv. Det kan også være, at virksomheden har en sundhedsforsikring, som tilbyder støtteforløb.
Tilbyd uddannelsesprogrammer og workshops om særligt psykiske problemer og sygdomme for at øge bevidstheden og forståelsen hos alle medarbejdere. Dette kan bidrage til at nedbryde stigma og skabe et mere støttende miljø på arbejdspladsen.
Tag hensyn til individuelle behov og omstændigheder for hver medarbejder og vær åben for at tilbyde skræddersyede løsninger og støtte.
Involver medarbejderne i processen og opfordr til feedback for at sikre, at politikken er effektiv og opfylder deres behov. Foretag regelmæssige evalueringer og tilpasninger efter behov.
Definér klart procedurerne for anmodning om og adgang til støtte, herunder hvem medarbejderne skal kontakte, dokumentationskrav og eventuelle godkendelsesprocesser. Giv retningslinjer til ledere om, hvordan de kan støtte medarbejderne og håndtere anmodninger om tilpasning.
Der kan være bekymringer vedrørende fortrolighed og privatlivets fred relateret til medarbejdernes omsorgsopgaver i hjemmet. Sørg for, at følsomme oplysninger håndteres sikkert, og at medarbejderne føler sig trygge ved at tale om deres situation.

Ekstra: Foruden at have klare retningslinjer, ser social støtte, opbakning, tolerance og ledelsesstøtte ud til at fremme den positive virkning af ovenstående tiltag. Det er derfor vigtigt, at medarbejderens leder husker at fokusere på dette også.