Samtaleværktøj Guide til den gode samtale med en pårørende på arbejdspladsen

Samtaleværktøj

Dette samtaleværktøj er for ledere og HR-ansatte. Formålet er at støtte op om medarbejdere, som har et barn eller en ung med psykisk mistrivsel derhjemme og i en periode har svært ved at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Samtaleværktøjet er tænkt som en metode til at fremme forståelsen for situationen og i fællesskab nå frem til brugbare aftaler mellem arbejdsplads og medarbejder og dermed forebygge, at det ender med en sygemelding.

Flere og flere unge får psykiske udfordringer som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. De har ofte brug for støtte fra deres forældre, som ud over at hjælpe deres unge også skal passe et arbejde.

Det kan være svært at tale med arbejdspladsen om, men det er helt nødvendigt, hvis ikke det skal ende med, at forældrene selv får stress og bliver sygemeldte.

Dette samtaleværktøj er udviklet til arbejdspladsen. Formålet er, at ledere og medarbejdere kan tage den nødvendige samtale, finde fælles forståelse for situationen, skabe de rammer, der kan give medarbejderen de bedst mulige arbejdsvilkår i situationen og dermed forebygge stress og sygefravær.