Værktøjer

Gode råd til arbejdspladsen

Ideer til hvad arbejdspladsen kan gøre for at skabe bedre trivsel blandt sine medarbejdere, der også er pårørende.

  • Lav forskellige indsatser som er tilpasset den enkelte medarbejder og vedkommendes situation. Virksomheden bør have et værdisæt om livsfaser.
  • Udvikle en pårørendepolitik. Et sæt fælles retningslinier og procedure for, hvordan man håndterer det. Hvem går man til, og hvad ens muligheder er. Arbejdspladsen skal sætte det på dagsordenen på lige fod med andre trivselstiltag. Hvis I allerede har en stresspolitik, kan det være en god ide, at tage udgangspunkt i denne.
  • Sørge for at det ikke bliver et tabu. Der skal være forståelse for og en kultur der gør, at man får talt om det. Hvis det er svært, kan det være en hjælp at få en udefra til at komme og aftabuiserer det. En som fortæller ’hvad er det her for noget’ og som skaber viden og forståelse for den pårørendes situation.
  • Åben dialog og samarbejde med en ressourceperson kan være en god ide. Evt. lave et samarbejde med kommunens pårørende konsulenter, som kender til muligheder og rettigheder på området.
  • Man skal turde bryde tabuet og inddrage hele arbejdspladsen og prioritere tid til det. Det er noget, man skal forholde sig til i forhold til hele hverdagen, og når man har en kerneopgave, der skal løses, men der skal samtidig være plads til at bekymre sig.

Kilde: Advisory Board


Følg Pårørende på Job på Facebook

Projekt Pårørende på Job har oprettet en lukket Facebook-gruppe for forældre til psykisk sårbare unge.
Vi har også en Facebook-side, hvor du som arbejdsplads eller pårørende kan få viden og gode råd.

Gå til Facebook side