Gode råd til arbejdspladsen

Arbejdspladsen har stor betydning for at forebygge sygefravær hos medarbejdere, som har psykisk syge børn eller unge, de skal tage sig af ved siden af deres job. Hermed en række gode råd fra virksomheder, fagpersoner, patientforeninger og pårørende:

  • Lav forskellige indsatser som er tilpasset den enkelte medarbejder og vedkommendes situation. Virksomheden bør have et værdisæt om livsfaser.
  • Udvikl ren pårørendepolitik. Et sæt fælles retningslinjer og procedure for, hvordan man håndterer situationen. Hvem går man til, og hvad er ens muligheder? Arbejdspladsen skal sætte det på dagsordenen på lige fod med andre trivselstiltag. Hvis I allerede har en stresspolitik, kan det være en god ide, at tage udgangspunkt i den.
  • Sørg for at der er plads til en åben dialog. Der skal være forståelse og en kultur der gør, at man kan få talt om problemstillingen – hvilen betydning den har for medarbejder, kolleger og ledelse. Hvis det er svært, kan det være en hjælp at få en udefra til at komme og aftabuiserer det. En som fortæller ’hvad er det her for noget’, og som skaber viden og forståelse for den pårørendes situation.
  • Åben dialog og samarbejde med en ressourceperson kan være en god ide. Evt. lave et samarbejde med kommunens pårørende-konsulenter, som kender til muligheder og rettigheder på området.
  • Man skal turde bryde tabuet og inddrage hele arbejdspladsen og prioritere tid til det. Man er nødt til at forholde sig til, at det er en ny situation, som kan påvirke hele arbejdspladsen.
  • Hvis ledelsen kan løse problemet for medarbejderne, så vil det også hurtigt kunne afspejles på arbejdspladsen – så kan man bedre finde løsninger, der kan minimere arbejdsproblemet.
  • Folk skal opleve, at der er forståelse for deres livssituation, uanset hvad den er.

Kilde: Advisory Board, Pårørende på Job.