Gode råd til dig som leder

Lederen er ofte nøglepersonen i forhold til at forebygge stress og sygefravær hos medarbejdere med udfordringer i familielivet. Vi har samlet en række gode råd til at håndtere situationen.

Sæt fokus på ledelse

Ledelsen er vigtig, hvis en medarbejder skal undgå en sygemelding. Lederen skal ikke være psykolog men støtte op og vise, at man er der.

Vær støttende og fleksibel

Overvej om arbejdspladsen kan gøre hverdagen lettere fx ved at reducere antallet af opgaver, sætte arbejdstiden ned, være fleksibel med mødetider eller give mulighed for at arbejde hjemmefra.

Lyt og spørg

Tag som leder medarbejderen med på råd og spørg ind til, hvad der er behov for. Det vil være forskelligt, hvad der er mulighed for at tilbyde, men en åben dialog er et godt udgangspunkt.

Få en politik

Overvej, hvordan I som virksomhed konkret forholder jer. Kan I indføre omsorgsdage eller andre hensyn?

Meld værdierne bredt ud​

Meld åbent ud, hvordan arbejdspladsen forholder sig, når en medarbejder har sygdom i den nære familie. Åbenheden giver samtidig en større forståelse for, hvorfor vedkommende måske ikke løser så mange opgaver i en periode. En klar udmelding kan gøre det nemmere at tale sammen på tværs af organisationen. Fx kan det også blive nemmere som chef at bede om ekstra ressourcer til afdelingen.

Juster arbejdsopgaver

Sørg for systematiseret hjælp til justering af arbejdsopgaver – det ændrer sig jo ofte og oftest hurtigt, hvad man kan. Der skal være en kontinuerlig samtale med lederen om, hvilke arbejdsopgaver er der motivation for, og hvad kan jeg rumme lige nu. Det, der er belastende lige nu, er det ikke nødvendigvis om en uge.

Tilbyd at undersøge, om det er muligt at få hjælp

Det kan være svært at finde rundt i paragraffer og lovgivning. Nogle kommuner tilbyder hjælp til pårørende. Hør evt. kommunen om aflastning eller orlov er en mulighed. Det kan være svært for den berørte medarbejder selv at overskue. Tal også med den pårørende om muligheden for at få råd og vejledning i en patientforening. Mange arbejdspladser har en sundhedsforsikring som blandt andet vil give den pårørende mulighed for at blive henvist til psykolog.

Kilder: Naja Hulvej Rod (Københavns Universitet), Anders Raastrup Christensen (CBS) og Mette Lise Petersen (Kræftens Bekæmpelse) til Magasinet Arbejdsmiljø