Overblik over støttemuligheder for pårørende til et ungt menneske over 18 år

tre mennesker sidder om et mødebord

Få overblik over nogle af de støttemuligheder du kan få, hvis du er forældre til et ungt menneske over 18 år, der ikke trives psykisk, og situationen påvirker dit arbejdsliv.

Når ens barn fylder 18 år, er barnet myndigt. Dermed forsvinder en del af de rettigheder, man automatisk har som forældre. Hvis den unge ikke trives psykisk, er der ofte behov for forældrenes støtte, og det kan for mange betyde, at de får svært ved at passe deres arbejde som de plejer.

Mange forældre oplever, at de selv får stress, angst eller ikke får deres søvn på grund af de belastninger, som situationen medfører for mange. Varer stressebelastningen ved, kan det i nogle tilfælde føre til længerevarende sygdom hos de pårørende selv

Vi har samlet nogle af de muligheder, man har for at få hjælp ud over hvad arbejdspladsen kan tilbyde af forskellige tiltag som fx fleksibilitet, nedsat tid eller ændrede arbejdsopgaver i en periode.

Refusion ved sygefravær

Hvis du har mange sygefraværsdage, kan det få konsekvenser for din arbejdssituation, og du kan i værste tilfælde miste dit job. Er du langvarigt syg, har du mulighed for at få en aftale, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær. Med aftalen kan din arbejdsgiver få sygedagpenge- refusion fra første fraværsdag.
Du kan læse mere om ordningen i sygedagpengeloven § 56

Tilskud til psykologhjælp

Du har mulighed for at få tilskud til psykologhjælp til dig selv, når du er pårørende. Kontakt din læge, og fortæl om din situation, så vurderer han/hun, om du kan få en henvisning. Når du har en henvisning, kan du få et tilskud på 60 pct. af regningen.
Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle psykologer, der tager imod klienter med henvisning. Der kan derfor være lange ventetider.

Se liste over psykologer, der tager mod klienter med henvisning på sundhed.dk

Få hjælp fra kommunen

Nogle kommuner har ansat, det de kalder en pårørendevejledere, pårørendementor eller andet. Hos en pårørendevejleder kan du få anonyme støttende samtaler. Det kan bl.a. være din trivsel og gode råd til, hvordan du kan passe bedre på dig selv som pårørende, men det kan også være hjælp til at finde frem til konkrete støttemuligheder i kommunen.

Nogle kommuner tilbyder også kurser for pårørende. Søg på kommunens hjemmeside efter hjælp til pårørende.
Bedre Psykiatris pårørenderådgivning har stort kendskab til både det psykiatriske og kommunale system og kan rådgive dig om dine rettigheder. Kontakt rådgivningen

Desuden har mange kommuner et forløb, der hedder “Lær at tackle hverdagen som pårørende”, som Komiteen for Sundhedsoplysning står bag. Læs mere om forløbet.