Presse

Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv

Ny forskning Arbejdslivet for forældre til unge i mistrivsel


Mange unge oplever psykisk mistrivsel. Som regel er forældrene de vigtigste omsorgspersoner for den unge, men de skal samtidig passe deres arbejde. Hvad kan det betyde for forældrenes arbejdsliv og mentale helbred? Hvilke forebyggende arbejdspladsindsatser til støtte af håndtering af belastninger i familie- og arbejdslivet virker?

Hannah pårørende på job

Artikel i Berlingske

Hannah blev sygemeldt med stress da hendes datter »væltede«.

Da hendes datter blev syg, kæmpede Hannah Maimin Weil med at holde sammen på sit arbejdsliv og samtidig hjælpe sit barn. Hun var konstant på vagt, og holdt altid øje med telefonen – selv under bestyrelsesmøder. Hun manglede hjælp og information. Derfor har hun nu taget sagen i egen hånd.

Billede af kvinde fra Sundhedsplersken.dk

Artiklen fra 'Sundhedsplejersken'

Forældre til børn og unge med psykiske udfordringer har brug for støtte på jobbet

Mange forældre til børn og unge, som ikke trives psykisk, oplever, at det kan være svært at fortælle deres arbejdsplads om de udfordringer, de står med, når de skal støtte barnet og passe deres arbejde samtidig. Det kan ende med, at de selv bliver ramt af depression, angst, stress, hjertekarsygdomme eller søvnproblemer. Men kan det forebygges og hvordan?

Indlæg i kommunen.dk

Unges mistrivsel fører til forældres stress og sygefravær

Antallet af unge med angst, depression eller andre mentale udfordringer stiger voldsomt. Det har alvorlige konsekvenser for de nærmeste pårørende, typisk forældrene, som både skal passe deres arbejde og støtte deres næsten voksne barn, som måske er selvmordstruet, forvolder skade på sig selv, eller bare ikke kan overskue selv at stå op, komme i skole, søge job osv.

Pressemeddelelse

Pårørende til unge med psykisk mistrivsel er trængte på jobbet

Et nyt formidlingsprojekt, Pårørende på Job, fokuserer på at forebygge sygefravær hos forældre til unge med mentale udfordringer som stress, angst og depression. Når forældrene både forsøger at passe et job og at støtte de unge, kan det føre til, at de selv får stress og må sygemeldes. Projektet rækker ud til både denne oversete gruppe af forældre og til deres arbejdspladser.

Artikel fra a4Arbejdsmiljø

Når store børn går ned med flaget: Skamfuldt for forældre at gå til leder på jobbet

Flere oplever, at det kan være svært at gå til chefen, hvis ens barn oplever mentale udfordringer. Det emne forsøger Pårørende på Job at belyse ved at sætte fokus de udfordringer, pårørende til unge med mentale helbredsproblemer står med.


JA TAK jeg vil gerne modtage
Pårørende på Job's nyhedsbrev

Pårørende til barn / ung Pårørende til andre Virksomhed