Forebyg mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladserne

Forældre til unge, som har svært ved at klare sig selv på grund af psykisk mistrivsel, vil ofte selv blive ramt af stress og må melde sig syge på jobbet. Projekt Pårørende på Job  sætter fokus på problemstillingen og giver arbejdspladserne viden og gode råd til at støtte medarbejdere, der er pårørende til et ungt menneske med psykiske udfordringer.

Flere og flere unge mennesker har svære udfordringer med stress, angst, depression, spiseforstyrrelser, OCD mm. Samlet set er antallet af unge, der er diagnosticeret alene inden for det psykiatriske sundhedssystem mere end fordoblet de sidste ti år. Dermed vil også flere og flere forældre være udfordret på arbejdspladserne, da de både skal passe deres job og støtte/hjælpe deres unge. Det er et stort – og ofte langvarigt – krydspres, som kan føre til mentale sundhedsproblemer som fx stress og depression med risiko for sygemelding.

Men hvad gør man som virksomhed, som på den ene side gerne vil støtte medarbejdere, der er pårørende til unge med psykiske udfordringer, og på den anden side har brug for, at opgaverne bliver løst?

Pårørende på Job har til formål at sætte fokus på og udbrede viden om en tabuiseret problemstilling, som kan resultere i mentale sundhedsudfordringer for forældrene, stress og sygefravær.

Projektet er for forældre til unge, som har mentale trivselsproblemer som angst, depression, stress, spiseforstyrrelser mv. i en sådan grad, at de har svært ved at klare hverdagen, fx skole, uddannelse, arbejde.

Projektet er også for virksomheder og fagfolk, som måske kan hjælpe med gode råd og brugbare erfaringer. Formålet er sætte fokus på en tabuiseret problemstilling, som kan have enorme konsekvenser for både forældre og arbejdspladser – for ikke at tale om de unge, der har brug for støtte for at komme videre i livet til uddannelse eller arbejde.

Her kan både pårørende og virksomheder finde viden og værktøjer, som kan være med til at forebygge, at forældrene selv får mentale sundhedsudfordringer, må sygemeldes eller mister deres arbejde.

Arbejdsliv ændrede sig radikalt

Initiativtager til projektet er Hannah Maimin Weil, som selv er mor til en datter, der pludselig væltede i 3.g med svær angst og depression. Datteren har det heldigvis godt i dag, men det tog flere år, og situationen var en kæmpe belastning for familien. Det gik ud over både familieliv og socialt liv, og arbejdslivet ændrede sig radikalt for begge forældre.

– Jeg var sygemeldt fra mit lederjob i en længere periode med stress, kunne ikke sove ikke om natten, og årene var præget af uvished, uforudsigelighed og frygt for, hvad der kunne ske. Når jeg ser tilbage på de år, begriber jeg ikke, hvordan vi kom igennem, fortæller Hannah Maimin Weil.

Tilbud til pårørende og arbejdspladser

– Jeg fandt ud af, at mange andre stod i samme situation. Krydspresset mellem arbejdsliv og familieliv viste sig at være et udbredt problem for forældre til unge med udfordringer. Derfor tog jeg sammen med med to forskere fra konsulent- og forskningshuset TeamArbejdsliv initiativ til dette projekt. Vi har blandt andet interviewet en række forældre, fagfolk og virksomheder og udarbejdet et samtaleværktøj til pårørende og deres arbejdspladser. Så vi i fællesskab kan blive bedre til at håndtere situationen, før det ender galt og det fx bliver nødvendigt at gribe til en sygemelding eller en deltidssygemelding. Husk, at det kan ske for alle, siger hun.

– Vi kan se, at både pårørende til psykisk syge unge og virksomheder bakker op om projektet. Vi har en side og en gruppe på facebook, hvor særligt forældre til de unge deler deres viden og erfaringer og fortæller, hvordan de fik styr på situationen på arbejdspladsen – og kommer med forslag til, hvordan man kan skabe balance mellem familie- og arbejdsliv, når det virkelig brænder på.

Undgå at det ender med tab

På dette website kan du finde noget af den viden og forskning, der findes om problemstillingen, og du kan se interviews med en række pårørende og virksomheder, som fortæller, hvilke konsekvenser det har haft for dem, og hvordan de har håndteret situationen. Med udgangspunkt i denne viden kommer vi med gode råd og værktøjer til, hvordan både de pårørende og deres arbejdspladser kan håndtere situationen, så det ikke ender med tab for begge parter.

Pårørende på Job er støttet af

Tilmeld dig nyhedsbrevet 


Følg Pårørende på Job på Facebook

Projekt Pårørende på Job har oprettet en lukket Facebook-gruppe for forældre til psykisk sårbare unge.
Vi har også en Facebook-side, hvor du som arbejdsplads eller pårørende kan få viden og gode råd.

Gå til Facebook side