Forebyg mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladserne

Forældre til unge, som har svært ved at klare sig selv på grund af psykisk mistrivsel, vil ofte selv blive ramt af stress og må melde sig syge på jobbet. Projekt Pårørende på Job  sætter fokus på problemstillingen og giver arbejdspladserne viden og gode råd til at støtte medarbejdere, der er pårørende til et ungt menneske, der mistrives.

Flere og flere unge mennesker har svære udfordringer med stress, angst, depression, spiseforstyrrelser, OCD mm. Samlet set er antallet af unge, der er diagnosticeret alene inden for det psykiatriske sundhedssystem mere end fordoblet de sidste ti år. Dermed vil også flere og flere forældre være udfordret på arbejdspladserne, da de både skal passe deres job og støtte/hjælpe deres unge. Det er et stort – og ofte langvarigt – krydspres, som kan føre til mentale sundhedsproblemer som fx stress og depression med risiko for sygemelding.

Men hvad gør man som virksomhed, som på den ene side gerne vil støtte medarbejdere, der er pårørende til unge der mistrives, og på den anden side har brug for, at opgaverne bliver løst?

Udbrede viden om tabuiseret problem

Pårørende på Job er et projekt, som har til formål at sætte fokus på og udbrede viden om en tabuiseret problemstilling, som kan resultere i mentale sundhedsudfordringer for forældrene, stress og sygefravær. Det kan have store omkostninger også for de unge, som har brug for støtte til at komme videre i livet mod uddannelse eller job, og for de virksomheder, som har forældrene ansat.

Vi har undersøgt, hvad der ligger af viden og forskning om problemstillingen, og vi har interviewet en række pårørende, virksomheder og fagfolk om, hvilke konsekvenser det har haft for dem, og hvordan de har håndteret situationen. Med udgangspunkt i denne viden kommer vi med gode råd og værktøjer til, hvordan både de pårørende og deres arbejdspladser kan håndtere situationen, så det ikke ender med tab for begge parter.

Pårørende på Job er støttet af

Læs mere om Pårørende på Job


Følg Pårørende på Job på Facebook

Projekt Pårørende på Job har oprettet en lukket Facebook-gruppe for forældre til psykisk sårbare unge.
Vi har også en Facebook-side, hvor du som arbejdsplads eller pårørende kan få viden og gode råd.

Gå til Facebook side