De oversete forældre

  • Projekt ”Pårørende på job” er et formidlingsprojekt med fokus på forældre til voksne børn med mentale helbredsproblemer.
  • Antallet af psykiske diagnoser blandt unge i alderen 18-25 år er steget kraftigt de seneste ti år.
  • Der findes kun lidt viden om, hvordan de unges udfordringer påvirker forældrene og deres arbejdsliv.
  • Projektet indsamler viden og har udviklet et fællesskab for forældrene, hvor de kan dele erfaringer og viden og støtte hinanden.
  • Målet er at nedbryde tabuer og udvikle redskaber til de pårørende men særligt til ledere og HR på arbejdspladser, der gør det lettere for private og offentlige virksomheder at støtte medarbejderne og dermed forebygge stress og sygefravær.
  • Målet er også at nedbryde tabuer, så forældrene får større mod til at stå frem og bede om hjælp i stedet for at skulle balancere livskrisen i det skjulte.
  • Pårørende på job udvikles i samarbejde med konsulentfirmaet Team Arbejdsliv og støttes af Velliv Foreningen.