Om Pårørende på Job

Forebyg mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladserne

Forældre til unge, som har svært ved at klare sig selv på grund af psykisk mistrivsel, vil ofte selv blive ramt af stress og må melde sig syge på jobbet. Projekt Pårørende på Job  sætter fokus på problemstillingen og giver arbejdspladserne viden og gode råd til at støtte medarbejdere, der er pårørende til et ungt menneske med psykiske udfordringer.

Kontakt Pårørende på Job

Vi tager ud til foreninger, organisationer og virksomheder og fortæller om projektet, og om hvordan man kan arbejde med at håndtere situationen ude i virksomhederne.

Sådan har vi arbejdet med projektet

Formålet med projektet var i første omgang at undersøge en problemstilling, som vi ikke kunne finde særlig meget viden om – og tilrettelægge en kommunikationsindsats

Holdet bag

  Hannah Maimin Weil, Sundhed og Kommunikation - Founder og Kommunikationskonsulent Cand.mag.retorik, Executive Master Corporate Communication, Sygeplejerske. Mange års erfaring med forskningsformidling og kampagner inden

Advisory Board

Projektets Advisory Board består af repræsentanter fra: SIND, Bedre Psykiatri, Foreningen for børn med angst, Videncenter om Handicap, Pårørendepsykologerne, SEOP, Adserballe og Knudsen A/S, PJ