Om Pårørende på Job

støtte til medarbejder med et barn, der mistrives

Forebyg mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladserne

Forældre til unge, som har svært ved at klare sig selv på grund af psykisk mistrivsel, vil ofte selv blive ramt af stress og må melde sig syge på jobbet. Projekt Pårørende på Job  sætter fokus på problemstillingen og giver arbejdspladserne viden og gode råd til at støtte medarbejdere, der er pårørende til et ungt menneske, der mistrives.

Kontakt Pårørende på Job

Hvis du har spørgsmål, ønsker yderligere viden, har gode ideer eller gerne vil booke et foredrag, er du velkommen til at kontakte os på: Mail:

Pårørende på job – processen

Sådan har vi arbejdet med projektet

Formålet med projektet var i første omgang at undersøge en problemstilling, som vi ikke kunne finde særlig meget viden om – og tilrettelægge en kommunikationsindsats

Holdet bag Pårørende på Job

holdet Hannah Maimin Weil, Sundhed og Kommunikation - Founder og Kommunikationskonsulent Cand.mag.retorik, Executive Master Corporate Communication, Sygeplejerske. Mange års erfaring med forskningsformidling og kampagner inden

Foredrag for virksomheder

Hvis I ønsker at få sat fokus på, hvordan I kan håndtere situationen i fællesskab og forebygge stress og sygefravær hos medarbejderne, kan I booke

Advisory Board

Projektets Advisory Board består af repræsentanter fra: SIND, Bedre Psykiatri, Foreningen for børn med angst, Videncenter om Handicap, Pårørendepsykologerne, SEOP, Adserballe og Knudsen A/S, PJ