Forskning & Viden

Desk Research

Pårørende på arbejdsmarkedet er generelt belastede

Uanset om man er pårørende til en ung med psykiske problemer, til et barn med autisme eller en ægtefælle med kræft, er det generelle billede, at det er svært at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Det viser undersøgelser af situationen for pårørende generelt.

Ung dreng kigger ud over havet

Fagpersoner

De unge har brug for, at forældrene er der, når de har det rigtig dårligt

Forældre til unge, som er alvorligt psykisk syge, kan få henvisning til psykologhjælp fra egen læge. Men ellers er der ikke mange støttemuligheder for pårørende, når den unge er fyldt 18 år. Så de søger privat psykologhjælp, men ofte først når de selv har fået svære symptomer på stress. Det fortæller fagfolk.

Virksomheder

Virksomheder har gode resultater med åben dialog, samarbejde og tryghed

Hvordan kan man som virksomhed være med til at forebygge stress og sygefravær hos medarbejdere, som i en periode har større fokus på deres søn med panikangst og selvmordstanker end på arbejdsopgaverne? Fem virksomhedsledere kommer med deres bud.

Pårørende

Risiko for selv at få mentale helbredsproblemer som pårørende til ung med psykisk mistrivsel

Det er uforudsigeligt. Det påvirker hele familien. Det er ensomt, og det er forbundet med skam. Forældre til unge, der pludselig får det dårligt psykisk, oplever ofte et stort pres. Det kan ende med, at de som pårørende mistrives og selv får stress, viser interviewundersøgelse.


JA TAK jeg vil gerne modtage
Pårørende på Job's nyhedsbrev

Pårørende til barn / ung Pårørende til andre Virksomhed