Forskning & Viden

Interviewundersøgelse med pårørende

Pårørende til unge med psykisk mistrivsel kan selv få mentale helbredsproblemer

Det er uforudsigeligt. Det påvirker hele familien. Det er ensomt, og det er forbundet med skam. Forældre til unge, der pludselig får det dårligt psykisk, oplever ofte et stort pres. Det kan ende med, at de som pårørende mistrives og selv får stress, viser interviewundersøgelse.

ungt menneske ligger i sengen

Interviewundersøgelse med fagpersoner

De unge har brug for, at forældrene er der, når de har det rigtig dårligt

Forældre til unge, som er alvorligt psykisk syge, kan få henvisning til psykologhjælp fra egen læge. Men ellers er der ikke mange støttemuligheder som pårørende, når den unge er fyldt 18 år. Så de søger privat psykologhjælp, men ofte først når de selv har fået svære symptomer på stress. Det fortæller fagfolk.

Interviewundersøgelse med virksomheder

Åben dialog, samarbejde og tryghed

Hvordan kan man som virksomhed være med til at forebygge stress og sygefravær hos medarbejdere, som i en periode har større fokus på deres søn med panikangst og selvmordstanker end på arbejdsopgaverne? Fem virksomhedsledere kommer med deres bud i en interviewundersøgelse.

Desk Research

Pårørende på arbejdsmarkedet er generelt belastede

Uanset om man er pårørende til en ung med psykiske problemer, til et barn med autisme eller en ægtefælle med kræft, er det generelle billede, at det er svært at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Det viser undersøgelser af situationen for pårørende generelt.


JA TAK jeg vil gerne modtage
Pårørende på Job's nyhedsbrev

Hvad er din interesse i Pårørende på Job?